Presentació

Benvingut a la web de Certificació Energètica Catalunya, especialistes en certificacions energètiques a les províncies de Barcelona i Tarragona.

Som un equip d’Arquitectes i Aparelladors especialitzat en la realització de Certificacions energètiques, Inspeccions Tècniques d’Edificis i Cèdules d’Habitabilitat, amb una dilatada experiència en el sector de la rehabilitació i la reforma d’edificis d’habitatges. Li oferim amb total garantia la gestió integral del seu certificat a uns preus competitius, allà on es trobi el seu habitatge.

El novembre de 2010, la Generalitat ha aprovat el decret d’Inspecció Tècnica dels Edificis d’Habitatges. La Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) és una inspecció que han de passar els edificis d’habitatges als ajuntaments i comunitats en els quals s’ha aprovat, segons la seva catalogació i antiguitat, per acreditar el seu bon estat quant a seguretat.

El 5 d’abril de 2013 es publica al Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 235/2013.

Segons la Disposició Transitòria primera d’aquest Reial Decret: “la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio, según corresponda, será exigible para los contratos de compra-venta ó arrendamiento celebrados a partir de dicha fecha (1 de junio de 2013).

Anuncis